A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00513

A kedvezményezett neve:

Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság

9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 24.

 

A projekt címe:

Tejalapú funkcionális élelmiszerek, nagy fehérjetartalmú és tisztaságú élelmiszer ingrediensek, továbbá az előállításukhoz kapcsolódó technológiák és vizsgálati módszerek fejlesztése

 

A szerződött támogatás összege:

A projektre megítélt támogatás összege: 80 485 643 Ft.

 

A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 35,17 %-a.

 

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2018. 06. 30.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretén belül elvégzett kutatás-fejlesztési tevékenységet alapvetően három részre oszthatjuk, melyek a következők:

 

1. Tejipari technológiafejlesztés, amely egy olyan új membránszeparációs eljárás kidolgozását eredményezi (hideg mikroszűrésen alapuló gyártástechnológia), amely az alapját jelenti új, innovatív termékek előállításának (1. részfeladat). A hideg mikroszűrés gyártástechnológia alkalmazásával kiváló minőségű, különböző fogyasztói csoportok táplálkozási igényeinek megfelelő, innovatív tejalapú funkcionális élelmiszerek alapanyagát, valamint innovatív –savófehérje natív állapotának megtartásával – fehérje koncentrátumok és izolátumok és belőlük további vízelvonással előállított portermékeket hoztunk létre. A hideg mikroszűrés technológiai fejlesztésen belül összesen 22 kísérlet elvégzésével meghatároztuk a mikroszrés során alkalmazandó optimális üzemelési paramétereket (hőmérséklet, nyomásviszonyok, volumen redukció, brix érték) az előállított koncentrátumok és permeátumok fizikai-kémiai összetételét, valamint az üzemi adaptáláshoz szükséges technológiai tulajdonságokat (fluxus, be- és kitáplálási mennyiség).

 

2. Innovatív tejtermékek (prototípusok) kutatás-fejlesztése két fő feladatot foglalt magába. Az első feladat volt a receptúrák elkészítése (2. részfeladat), majd a kifejlesztett receptúrák alapján a prototípusok kifejlesztése (3. részfeladat). A receptúrák fejlesztésén belül közel 100 külföldi és magyar szakirodalom valamint jogszabály feldolgozásával összesen 19 új, innovatív receptúra kidolgozása történt meg. A receptúrák kidolgozásánál többek között figyelembe korosztályából valamint a speciális élethelyzetből adódó tápanyag vitamin és ásványi anyag igény is. A kidolgozott receptúrákból különböző ízesítéssel tejitalok-, puding- és probiotikus joghurt prototípusokat állítottunk elő (3. feladat). A feladaton belül elvégeztük az előállított prototípusok érzékszervi bírálatát is.

 

3. Vizsgálati módszerek kutatás-fejlesztése (4. 5. és 6. részfeladat), amelyek segítségével nyomon követhetjük az új technológia hatékonyságát, valamint a funkcionális élelmiszerek értékmérő tulajdonságait. A 4. részfeladaton belül analitikai kémiai (HPLC) eljárást adaptáltunk a szakirodalom alapján a kazein és a savófehérje mennyiségének pontos megállapítására. Az eljárás kifejlesztése magába foglalta a fellelhető szakirodalmak összegyűjtését, elemzését és kiértékelését, a különböző minta előkészítési módszerek, mérési körülmények és programok optimalizálását, valamint különböző tejipari alapanyagok 7 fő fehérje frakciójának mennyiségi meghatározását. Az 5. és 6. részfeladaton belül qPCR mérési technológiára alapozva kifejlesztettük a Lactobacillus acidophilus probiotikus baktérium azonosítását, valamint az élőcsíra számának gyors és specifikus megállapítását. A munka magába foglalta a szakirodalmi anyagok összegyűjtését, elemzését és kiértékelését, az eljárás egyes lépéseinek tesztelését, a végrehajtáshoz legalkalmasabb technikák (baktériumok összegyűjtése, DNS kivonás, propídium-monoazid kezelés, polimeráz-láncreakció) optimalizálását és a módszer hatékonyságának (szelektivitás, pontosság) megállapítását is.

 

 

További Elérhetőségek >

E-mail: mtki@mtki.hu

 

Telefon: +36 96/215-711 (Mosonmagyaróvár)

Fax: +36 96/215-789 (Mosonmagyaróvár)

 

Telefon: +36 1/215-01-33 (Budapest)

Fax: +36 1/217-0130 (Budapest)