Általános információk a laboratóriumi mintákról és az eredményközlésről

Általános információk a laboratóriumi mintákról és az eredményközlésről

A környezethigiéniai vizsgálatokhoz szükséges minimális mintamennyiség jellemzően 1 db tampon, amennyiben bármelyik vizsgálati irány mellett Listeria monocytogenes vizsgálatra is szükség van, úgy 2 db tamponos mintát kell venni. A mintát tartalmazó tamponokat hűtve (5 ℃ ± 3 ℃) kell tárolni (szállítani) a laboratóriumba történő átadásig.
A termék (alapanyag, félkész-, késztermék) vizsgálatokhoz szükséges minimális mintamennyiség jellemzően bontatlan csomagolású 100-250 g minta (külön-külön mikrobiológiára, fizikai-kémiai vizsgálatokra és érzékszervi vizsgálatra). A termékeket jellemzően hűtve (5 ℃ ± 3 ℃) kell tárolni (szállítani) a laboratóriumba történő átadásig.
Víz mikrobiológiai vizsgálatokhoz semlegesítőszert tartalmazó steril palackot kell használni. A vízmintákat hűtve (5 ℃ ± 3 ℃) kell tárolni (szállítani) a laboratóriumba történő átadásig.
A vizsgálatokat jellemzően 7 munkanapon belül fejezi be a laboratórium. Külső laboratóriumi vizsgálatok teljesítési határideje jellemzően 14 munkanap. Hivatkozott határidők attól a naptári naptól számítódnak, amikor a vizsgálati mintát a laboratórium írásban igazoltan átvette. A vizsgálatok befejezésének ideje módosulhat, amennyiben nem a Laboratórium hibájából, előre nem látható okok miatt (pl.: ismételt vizsgálat, megerősítő vizsgálat) egyéb további vizsgálatot kell elvégezni a precíz, pontos eredményközlés érdekében. Ilyen esetekben tájékoztatást adunk a vizsgálatok állapotáról és várható befejezés idejéről.
Ennél sürgősebb eredményközlési igény esetén jelezni kell a laboratórium felé, hogy meddig kell az eredményeket megküldenünk. Amennyiben a megadott határidőre nem érkezik be a jegyzőkönyv, akkor kérem, keressék a laboratóriumvezetőt vagy az illetékes kollégánkat, hogy segíteni tudjunk.