Biológiai kutatás-fejlesztés és innováció

Biológiai kutatás-fejlesztés és innováció

Bemutatkozás

Biológiai tudományos kutatással és az ezzel kapcsolatos kutatói utánpótlásképzéssel foglalkozó egységünk célja a vállalat hosszú távú versenyképességének támogatása a mezőgazdaság, élelmiszeripar és a táplálkozástudomány számára jelentős aktív biológiai ágensek és folyamatok azonosításával és tematikus vizsgálatával.
Kutatóink a tejtermékek előállítása során felhasznált baktériumok egészségmegőrző és egészség-helyreállító (probiotikus) tulajdonságait vizsgálják klasszikus és molekuláris biológiai, genomikai módszerekkel. További K+F projekt irányul DNS alapú módszerek és markerek kidolgozására, az élelmiszeriparban jelentős és/vagy probiotikus baktériumtörzsek azonosítására, nyomon követhetőségének és eredetvédelmének biztosítására. 

Szolgáltatásaink

Munkatársainkkal korszerű, az élelmiszeriparral, különösen a tejiparral és a probiotikumokkal kapcsolatos tudományos, alap és alkalmazott biológiai kutatómunkát valósítunk meg. Fő feladatunk modern biológiai, biotechnológiai módszerek, eszközök és eljárások fejlesztése és alkalmazása mikroorganizmusok mezőgazdasági, élelmiszer-ipari és humán egészségügyi hasznosításának céljából. 

Projektek

Az osztályunk fő feladata modern biológiai, biotechnológiai módszerek, eszközök és eljárások fejlesztése és alkalmazása mikroorganizmusok mezőgazdasági, élelmiszer-ipari és humán egészségügyi hasznosításának céljából. A kutatás-fejlesztési tevékenység során közvetlenül hasznosítható eredményekből tudományos publikációk, konferencia-előadások, egyetemi diplomadolgozatok és doktori disszertációk születnek, melyek kifejezik elkötelezettségünket a tudományos kutatás iránt.

Főbb témáink:

  Tejsavbaktériumok egészségmegőrző és egészség-helyreállító (probiotikus) tulajdonságainak vizsgálata klasszikus és molekuláris biológiai, genomikai módszerekkel.
  Új baktérium törzsek izolálása különböző élelmiszer-mátrixokból, probiotikus hatásuk részletes vizsgálata, a humán-, és/vagy állategészségügyi hasznosítás feltételeinek kidolgozása.
  DNS alapú módszerek és markerek fejlesztése az élelmiszeriparral kapcsolatos, továbbá az egészségmegőrzés és -helyreállítás során alkalmazott, hasznos vagy káros baktériumtörzsek azonosítására, nyomon követhetőségének és eredetvédelmének biztosítására.

Oktatás

Munkatársaink az egység megalapításától kezdve rendszeresen bekapcsolódnak a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán folyó felsőfokú és doktori képzésbe előadások és gyakorlati foglalkozások keretében. Ennek köszönhetően az egyetem több hallgatója is rendszeresen dolgozik Biológiai K+F+I Osztályunk laboratóriumaiban szakdolgozatuk, diplomamunkájuk, doktori (PhD) dolgozatuk elkészítésén.