Alapítva 1903-ban

Történetünk

1903

Alapítás

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.-t Magyar Királyi Tejkísérleti Állomás néven 1903-ban alapította Mosonmagyaróváron Ujhelyi Imre, aki a helyi Akadémia professzora volt.

1909

Függetlenség

1909-ben az Akadémiától szervezetileg függetlenné vált és közvetlen minisztériumi irányítású állami intézményként működött tovább, majd 1914-ben lett a mosonmagyaróvári központ a Lucsony u. 24. szám alatt ma is működő épületegyüttes.

1930

Új tulajdonos

1930-as években az Állomás az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ kezelésébe, majd tulajdonába került. 1934-ben megszűnt az Állomás önállósága is, és szervezetileg a Vegykísérleti Állomással egyesítették 1936-ig.

1941

Névváltoztatás

1941-ben az Állomás hivatalos neve Magyar Királyi Tejgazdasági Intézetre változott, majd az 1947-től Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet néven működött.

1962

Új részleg

Budapesten 1962-ben, Pécsett pedig 1970-ben részleget hoztak létre, melyek közül a pécsi részleg 2007-ig működött.

1990

Új tulajdonos

1990 Új tulajdonos
1990-ben az állami Tejipari Vállalatok Trösztje, amelyhez 1968 óta tartozott, megszűnt. A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet 1991-ben 100%-ban állami tulajdonú, de szervezetileg önálló intézménnyé vált, ami felett a tulajdonosi jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja. 1993-ban a Kísérleti Intézetet gazdasági társasággá alakították, melynek tulajdonosa a magyar állam.

2014

Modern Intézet

2014-től a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ a tulajdonosi jogkört gyakorló szervezet, mint a Földművelési Minisztérium által e feladatra kijelölt költségvetési szerv.

Kérdése van számunkra?

Keressen minket bizalommal elérhetőségünk valamelyikén.

Kapcsolat