Laboratóriumi és élelmiszer-biztonsági szolgáltatásaink

Szakembereink elsődleges célja, hogy az élelmiszer- és gyógyszeripari vállalkozások számára precíz, naprakész (gyors) visszacsatolást adjanak minőségbiztosítási munkájukhoz.

Kutató-, Élelmiszervizsgáló és Nyerstejminősítő Laboratórium, Mosonmagyaróvár

Laboratóriumunk nagy szakmai múlttal rendelkezik Magyarországon és külföldön egyaránt. Intézetünk gyors, hatékony és megbízható komplex szolgáltatásokat kínál korszerűen felszerelt, széles körű szaktudással rendelkező, akkreditált Kutató-, Élelmiszervizsgáló és Nyerstejminősítő Laboratóriumaival.


Kutató-, Élelmiszervizsgáló és Nyerstejminősítő Laboratóriumunk az elsők között szerezte meg NAH-akkreditációját az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint. Ezen túlmenően laboratóriumunk érvényes GMP-engedélyekkel is rendelkezik humán- és állatgyógyászati gyógyszerkészítmények mikrobiológiai minőség-ellenőrző vizsgálataira. A GMP-engedélyeket az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (NÉBIH ÁTI) bocsátotta ki.

Kiemelt laboratóriumi szolgáltatásaink

 • AKKREDITÁLT MINTAVÉTEL
 • ÉLELMISZEREK AKKREDITÁLT HIGIÉNIAI-MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATAI
 • ÉLELMISZEREK AKKREDITÁLT FIZIKAI-KÉMIAI VIZSGÁLATAI
 • ÉLELMISZEREK ÉRZÉKSZERVI VIZSGÁLATA
 • KOMPLEX LABORATÓRIUMI SZOLGÁLTATÁSOK
 • ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM
Az árajánlatadást, a mintaszállítás szervezését, valamint a minták érkeztetését, szétosztását és az eredmények jegyzőkönyvezését az Adminisztrációs Csoport végzi.

Részletes laboratóriumi szolgáltatásaink

Laboratóriumunk az alábbi témakörökben, továbbá mindenfajta laboratóriumi vizsgálattal és élelmiszer-biztonsági szolgáltatással kapcsolatban várja a különböző meglévő és jövőbeni ügyfeleink megbízásait.

A felsoroltakon túl egyéb laboratóriumi vizsgálatok elvégzését és szolgáltatásokat is vállalunk, keressen bennünket!

Mintavétel
 • Akkreditált mikrobiológiai környezethigiéniai mintavétel (felület, levegő, sűrített levegő)
 • Akkreditált mikrobiológiai vízmintavétel
 • Tej-, tejtermékek akkreditált mintavétele
 • Élelmiszertermékek mintavétele
Higiéniai-mikrobiológiai vizsgálatok
 • Hús-, tej-, tojás-, hal-, gabona-, édesipari, sütőipari és egyéb élelmiszeripari termékek komplex vizsgálata
 • Takarmány vizsgálatok
 • Ivó-, ásvány-, kondenz- és egyéb vízvizsgálatok
 • Kozmetikumok vizsgálata
 • Gyógyszervizsgálatok (steril és nem steril termékek vizsgálata)
 • PCR-alapú vizsgálatok: mikroorganizmusok kimutatása, allergén vizsgálatok, fajazonosság vizsgálatok és egyéb gyors vizsgálatok
 • Stabilitási vizsgálatok („Challenge” teszt, tartósítási hatékonyság)
 • Validálások (hőkezelő berendezések, levegőellátó rendszerek, takarítás, fertőtlenítés)
Fizikai-kémiai vizsgálatok
 • Hús-, tej-, tojás-, hal-, gabona-, édesipari, sütőipari és egyéb élelmiszeripari termékek komplex vizsgálata
 • Allergénvizsgálatok (termék, felület)
 • Mikotoxin-vizsgálatok (termék, felület)
 • Tápértékvizsgálatok
 • HPLC, GC nagyműszeres mérések (zsírsavösszetétel tartósítószerek, cukorspektrum, egyéb anyagok vizsgálata)
Komplex vizsgálatok
 • Üzemikörnyezet-higiénia monitoring rendszerű vizsgálata
 • Beszállítói megfelelőség ellenőrzése
 • Élelmiszerek minőségének monitoring rendszerű ellenőrzése
 • Élelmiszerek minőségmegőrzési idejének meghatározása
 • Élelmiszerhibák okának felderítése
 • Kontroll- és kalibrációs minták fejlesztése és gyártása automata tej- és tejtermék-analizátorokhoz
 • Élelmiszerminőség-biztosítási, mintavételi és laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos oktatások
 • Élelmiszerjogi szaktanácsadás
 • Termékdeklarációk és termékjelölések véleményezése ellenőrzése a hatályos jogszabályok szerint
 • Élelmiszerek forgalomképességének minősítése a hatályos jogszabályok alapján
 • Vizsgálati eredményekkel kapcsolatos szaktanácsadás
ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM
 • Nyers tehén-, juh-, kecsketej beltartalmi paramétereinek vizsgálata FT-IR módszerrel
 • Kalibráló mintasorozatok készítése gyors beltartalom vizsgáló készülékekhez

Akkreditáció és minőségirányítás

A minőség-ellenőrzés, a minőségbiztosítás, a fogyasztói bizalom növelése és megőrzése folyamatos kihívást jelent az élelmiszer-előállítók, a gyógyszergyártók és a forgalmazók számára.

Akkreditált státuszok
 • 1999.04.12. MSZ EN 45001:1990 alapján első akkreditáció, az iparági laboratóriumok között elsőként
 • 2002.04.11. MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 alapján szereztük meg az akkreditációt
 • 2005.06.14. MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 alapján szereztük meg az akkreditációt
 • 2020.02.27. MSZ EN ISO/IEC 17025:2018-as szabvány
 • 2021.07.29. A laboratórium újraakkreditálása, akkreditálási szám: NAH-1-1013/2021
Feladataink az akkreditált területen
 • Minőségirányítási rendszer folyamatos karbantartása, fejlesztése
 • Hatósági, belső és vevői auditok koordinálása, felkészülés és felkészítés az auditokra
 • Panaszkezelés
 • Helyesbítő tevékenységek felügyelete, ellenőrzése
 • Műszer-kalibráció, kvalifikáció felügyelete
 • Beszállítók minősítése, ellenőrzések
 • Vevői megelégedettségi felmérések
 • Vizsgálószemélyzet szakmai felkészültségének, folyamatos képzésének figyelemmel kísérése, hatékonyságának ellenőrzése, továbbképzések
 • Szerződések MIR-megfelelősége
 • Vizsgálati eredmények MIR-megfelelőségének ellenőrzése
 • Alkalmazott szabványok folyamatos figyelése, a visszavont státusz jelzése a vizsgálati jegyzőkönyveken, jelentés a NAH felé
 • Kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek feltárása a belső auditok, vevői megelégedettségi felmérések, beszállítók minősítése, vagyis a minőségirányítási rendszer eredményeinek felhasználásával
Feladataink a GMP vonalon
 • Humán- és állatgyógyszerminőség-ellenőrző vizsgálatok megfelelőségének ellenőrzése a GMP-irányelvek előírásai szerint
 • Állat- és humángyógyszerek, gyógyhatású készítmények, kozmetikumok, teák mikrobiológiai vizsgálatához a GMP előírásai szerinti vizsgálati környezet és a nyomonkövethetőség biztosítása
 • A NÉBIH-ÁTI, illetve az OGYÉI által végzett auditokra felkészülés, önellenőrzések, oktatások megfelelőségének, hatékonyságának ellenőrzése
Feladataink élelmiszer-vizsgálati vonalon
 • Ide tartozik az élelmiszerek teljes körű forgalomképesség-vizsgálatának, illetve összetétel-vizsgálatának koordinálása, kapcsolattartás a megbízókkal, egyeztetés a mintákkal és a kiadott szakvéleményekkel kapcsolatban
 • A laboratóriumi részlegek vizsgálati eredményeinek alapján szakvélemény elkészítése a vonatkozó nemzetközi, nemzeti szabványok, előírások, rendeletek, a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásai alapján

KERESSE KOLLÉGÁINKAT BIZALOMMAL!


MTKI Kft.
Kutató-, Élelmiszervizsgáló és Nyerstejminősítő Laboratóriuma
9200 Mosonmagyaróvár, 
Csiszár József utca 1.

Az árajánlatadást, a mintaszállítás szervezését, valamint a minták érkeztetését, szétosztását és az eredmények jegyzőkönyvezését az Adminisztrációs Csoport végzi.


Adminisztrációs csoport

Tel.: +36 (30) 263-4658

Mintaszállítás

Tel.: +36 (30) 263-4658


Megbízási nyomtatványok (Excel dokumentumok):