Kutató-Élelmiszervizsgáló és Nyerstej Minősítő Laboratórium

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG ÁLTAL NAH-1-1013/2016 SZÁMON BEJEGYZETT VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

A Magyarországon megtermelt és feldolgozásra, fogyasztásra átadott termelői nyers tejek vizsgálatát és minősítését a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Nyerstej Minősítő Laboratóriumi Részlege végzi akkreditált laboratóriumában (1093 Budapest, Bakáts utca 8.) a nyerstej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM számú együttes rendelet előírásainak megfelelően.

A 80-as évek elejétől  a tejgazdaság erőteljes fejlődésen ment keresztül, melyhez Intézetünk az átfogó nyerstej vizsgálat és minősítés rendszerének kidolgozásával, folyamatos fejlesztésével, nagymértékben hozzájárult.

Néhány év előkészítő munka után 1984-ben négy regionális laboratóriummal kezdődött el az árkonzekvens nyerstej vizsgálat és minősítés Magyarországon. Az árösztönzés és az egyre szigorodó követelmények hatására gyorsan megindult a tejminőség javulása, a rendszer folyamatos  fejlesztése révén pedig 2003-ra megteremtődött a teljes EU konformitás.

A négy laboratóriumot egyetlen, legkorszerűbb technikával felszerelt budapesti laboratórium váltotta fel.

1999-tól rendelkezünk NAT, 2016-tól NAH akkreditációval; laboratóriumunk megfelel az „MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei” nemzetközi szabvány, valamint a tevékenységét  minősítő szervezet, a NAH követelményeinek.

Több évtizedes tapasztalat, elkötelezettség, legkorszerűbb technikával felszerelt, akkreditált  laboratórium, jól képzett, gyakorlott személyzet a garancia a feladat magas szintű  elvégzésére.

TARDY EMÍLIA
Nyerstej minősítő részlegvezető

BUZÁNÉ CSÁMPAI ANNAMÁRIA
Nyerstej minősítő részlegvezető helyettes, minőségirányítási felelős

MTKI Kft. Kutató-Élelmiszervizsgáló és Nyerstej Minősítő Laboratóriuma
1093 Budapest Bakáts u. 8.

Tel.: +36 (1) 455 0656;
+36 (1) 455 0657
Mobil: +36 (30) 378 4625

Laboratóriumi vizsgálatok

 • Összes mikrobaszám
 • Összes mikrobaszám mértani átlag számítás
 • Szomatikus sejtszám
 • Szomatikus sejtszám mértani átlag számítás
 • Tejidegen antibakteriálisan ható anyagok (gátlóanyagok)
 • Zsír-, fehérje-, tejcukortartalom
 • Zsírmentes szárazanyag-tartalom
 • Fagyáspont
 • Idegen víztartalom-számítás
 • pH-érték
 • Titrálható savasság – Savfok (ºSH)

Követelmények

A vizsgálandó paramétereket és a megfelelőségi határértékeket az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról, III. melléklet, IX. szakasz írja elő.

AZ ÖSSZES MIKROBASZÁM (ÖSSZCSÍRASZÁM), AZ ERJEDÉST GÁTLÓ TEJIDEGEN ANYAG TARTALOM (GÁTLÓANYAG), A SZOMATIKUS SEJTSZÁM ALAPJÁN TÖRTÉNIK A NYERS TEJEK MINŐSÍTÉSE AMELY ÁRKONZEKVENCIÁT, NEM MEGFELELŐSÉG ESETÉN HATÓSÁGI INTÉZKEDÉST VON MAGA UTÁN.

NYERS TEHÉNTEJ:

– Összcsíraszám 30°C- on (ml-enként) ≤ 100 000*
– Szomatikus sejtszám (ml-enként) ≤ 400 000**

* Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával
** Három hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi egy mintával

– Olyan mennyiségben tartalmaz gátlóanyagokat, ami (az 2377/90/EGK rendelet* I. és III.) mellékletében említett anyagok valamelyikének tekintetében meghaladja az említett rendelet által engedélyezett mennyiséget vagy a gátlóanyagok összevont mennyisége meghaladja valamely engedélyezett legnagyobb mennyiséget.

* hatályon kívül helyezve, helyette 37/2010/EU rendelet mellékletében

EGYÉB FAJOK EGYEDEIBŐL SZÁRMAZÓ NYERSTEJ:

– Összcsíraszám 30°C- on (ml-enként) ≤ 1 500 000*

* Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával

– Olyan mennyiségben tartalmaz gátlóanyagokat, ami (az 2377/90/EGK rendelet* I. és III.) mellékletében említett anyagok valamelyikének tekintetében meghaladja az említett rendelet által engedélyezett mennyiséget vagy a gátlóanyagok összevont mennyisége meghaladja valamely engedélyezett legnagyobb mennyiséget.

* hatályon kívül helyezve, helyette 37/2010/EU rendelet mellékletében

 

TEHÉNTŐL KÜLÖNBÖZŐ FAJOK NYERS TEJÉT HŐKEZELÉST NEM TARTALMAZÓ FOLYAMAT SORÁN NYERSTEJJEL KÉSZÜLT TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ KÍVÁNJÁK FELHASZNÁLNI:

– Összcsíraszám 30°C- on (ml-enként) ≤ 500 000*

* Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával

 

KISTERMELŐI NYERS TEJEK (52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről):

Nyers tehéntej
– Összcsíraszám 30°C- on (ml-enként) ≤ 100 000*

Más állatfajtól származó nyers tej
– Összcsíraszám 30°C- on (ml-enként) ≤ 1 500 000*

 * két hónapos időszak (havi 2 minta alapján) mértani átlaga