Laboratóriumi vizsgálatok részletezése

Összes mikrobaszám (MÉ 3-2-1/2004):

A tejbe kerülő baktériumok emelkedett száma nemkívánatos, elsősorban a fejési higiénia be nem tartására,  a tej fertőzöttségére utal.  Az összes mikrobaszám (összcsíraszám) mérése teljesen automatizált, BactoScanFC (FOSS) áramlásos citometria elven működő műszerrel történik.

A baktériumsejtek genetikai DNS/RNS anyagát  lézerfény hatására fluoreszkáló festékanyaggal festi meg, míg az egyéb tejalkotórészeket, úgy mint zsírgolyócskák, fehérjemicellák, szomatikus sejtek, fizikai-kémiai és enzimes kezeléssel távolítja el a mérendő mintából.  A megfestett baktériumokat folyadékáram viszi keresztül egy lézerfény által megvilágított kapillárison, ún. áramlási cellán. A baktériumsejtekből kiinduló, a  lézerfény által keltett fényimpulzusokat elektromos jellé alakítva történik a számlálás.

A baktériumterheltség mértékét  1000 bakt./cm³  egységben adja meg.

Összes mikrobaszám mértani átlag számítás (MÉ 3-2-1/2004):

2 hónapos  időszak (az utolsó mintavételi naptól számított megelőző 2 hónap) mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával.

Szomatikus sejtszám (MÉ 3-2-1/2004):

A szomatikus sejtek elsősorban a vérből ill. a tehén tőgyének szöveteiből kerülnek a tejbe. Megnövekedett számuk a tőgy betegségét, gyulladását jelzik, melynek következtében megváltoznak a tej fizikai, kémiai, biokémiai tulajdonságai.

Mind humán-  állategészségügyi, mind a termékgyártás technológiáját befolyásoló hatása miatt fontos paraméter. Mérése Fossomatic 5000  (FOSS) áramlásos citometria elven működő műszerrel történik. A szomatikus sejtek DNS/RNS anyagát ultraibolya fény hatására fluoreszkáló festékanyaggal festi meg. A megfestett sejteket  folyadékáram viszi keresztül egy UV fénnyel megvilágított kapillárison, un. áramlási cellán. Az UV fény a szomatikus sejtekben koncentráltan jelenlévő festékanyagot gerjeszti, melyek ennek következtében fényt bocsájtanak ki. A fényimpulzusokat elektromos jellé alakítva történik a számlálás.

A szomatikus sejtszámot  1000 sejt/cm³ egységben adja meg.

Szomatikus sejtszám mértani átlag számítás (MÉ 3-2-1/2004):

3 hónapos  időszak (az utolsó mintavételi naptól számított megelőző 3 hónap) mozgó mértani átlaga, legalább havi egy mintával

Tejidegen antibakteriálisan ható anyagok (gátlóanyagok) (MÉ 3-2-1/2004):

A baktériumok működését gátló gyógyszer maradványanyagok elsősorban a beteg állatok gyógykezelésére vonatkozó szabályok, a kötelező várakozási idő be nem tartása miatt kerülhetnek a tejbe.

Az ilyen gátlóanyagot tartalmazó tej fogyasztásra, feldolgozásra, állatok etetésére nem használható fel, azt meg kell semmisíteni.

A vizsgálathoz alkalmazott teszt gyakran használt gyógyszer hatóanyagokra rendkívül érzékeny baktérium spóráit, sav/bázis indikátort és tápanyagot tartalmaz. A vizsgálandó tejminta kis részletét a tesztanyagba juttatva, a baktérium szaporodásához optimális hőmérsékletet biztosítva, az előírt inkubálási idő letelte után történik az értékelés.

A teszt érzékenységi szintjét meghaladó gátlóanyag jelenléte esetén a tesztanyagban lévő baktérium nem képes szaporodni. Nem képződik anyagcsere termék, ezért a jelenlévő jelző indikátor színe sem változik meg. Ha nincs jelen gátlóanyag, a baktériumok életműködése során keletkező tejsav hatására bekövetkezik az indikátor színváltozása.

Az értékelés az indikátor színváltozása alapján történik.

Zsír-, fehérje-, tejcukor tartalom /ISO 9622:2013 (IDF 141:2013)/:

Zsírmentes szárazanyag tartalom (MÉ 3-2-1/2004):

A FOSS legkorszerűbb FTIR technológiát képviselő MilkoScan FT 6000 műszerével történik a vizsgálat, melynek elve Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia. A közeli infravörös tartomány valamennyi hullámhosszát magába foglaló interferométerből érkező fénysugár áthalad a mérendő mintát tartalmazó küvettán, majd a fénynek az a része, melyet a küvettában lévő minta nem nyel el, egy detektorhoz jut.

Az egyes komponensekre jellemző hullámhosszakon bekövetkező fényintezitás csökkenés az adott komponens koncentrációjától függ. Az FTIR technológia lényege, hogy olyan elnyelési színképet hoz létre, mely folyamatosan változó hullámhossz-kombinációk függvénye,  majd matematikai eljárással, Fourier-transzformációval állítja elő az egysugaras spektrumot.

Fagyáspont (MSZ EN ISO 5764:2009 referencia módszer):

Fagyáspont (AM 13:2012  rutin módszer):

A nyerstej fagyáspont értékének a referencia értéktől való eltérése a tej természetes állapotának megváltozására, elsősorban idegen víz jelenlétére utal.

A rutin vizsgálat  FTIR infravörös spektroszkópia és konduktometria elven működő MilkoScan FT 6000  (FOSS) műszerrel történik.

A minta kis részletét megfagyás nélküli túlhűti,  instabil állapotot hozva létre. A fagyás mesterséges beindításával a minta hőmérséklete a hőfelszabadulás következtében gyorsan emelkedik egy közel állandó hőmérsékletig, az ún. plató eléréséig A referencia (döntő) módszer fagyáspont definíciója: a plató azon pontján mért érték, ahol a hőmérséklet-emelkedés 20 sec időtartamon belül nem nagyobb, mint 0,5 m°C.

Idegen víztartalom számítás  (MSZ 12068:2009):

V tejidegen víztartalom, (%)
Fe tejidegen vizet nem tartalmazó nyers tej referencia-fagyáspontja:
–  nyers tehéntej és kecsketej: -0,520 ºC
–  nyers juhtej: -0,540 ºC
Fm a vizsgált minta fagyáspontja ºC

pH-érték (MSZ 3707:1981 visszavont szabvány, referencia módszer):

pH-érték (AM 14:2012, rutin módszer):
Savasság, ill. lúgosság kifejezésére szolgál a dimenzió nélküli pH érték, mely az oldat aktuális hidrogén-ion koncentrációjának a mértéke. A friss tehéntej pH értéke 6,6 – 6,75 közötti, lúgos, ill. savas tartományba tolódása jelzi a tej természetes összetételében bekövetkező változásokat.

A laboratóriumban a rutin mérés a MilkoScan FT 6000 (FOSS) műszerrel történik.

Titrálható savasság Savfok (ºSH) (MSZ 3707:1981 visszavont szabvány):

A savasság kifejezésére szolgál, a tejben lévő összes lúgkötő anyag mennyiségét jelenti: meghatározott mennyiségű tejet fenolftalein indikátor jelenlétében 0,1 n nátrium-hidroxid oldattal titrálunk az indikátor színátcsapási pH értékéig (8,3)

Emelkedett savfok oka elsősorban savanyodás, de az alacsony savfok is rendellenességre utal (öregfejősség, vizezés, tőgygyulladás).

Egyéb, nem akkreditált vizsgálatok

– karbamid tartalom
– tejzsír zsírsav-profil
– Clostridium tyrobutyricum spóraszám