Pályázatok

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00513

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 24.

A PROJEKT CÍME:
Tejalapú funkcionális élelmiszerek, nagy fehérjetartalmú és tisztaságú élelmiszer ingrediensek,
továbbá az előállításukhoz kapcsolódó technológiák és vizsgálati módszerek fejlesztése

A szerződött támogatás összege:
A projektre megítélt támogatás összege: 80 485 643 Ft.

A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 35,17 %-a.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2018. 06. 30.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
A projekt keretén belül elvégzett kutatás-fejlesztési tevékenységet alapvetően három részre
oszthatjuk, melyek a következők:

1. Tejipari technológiafejlesztés, amely egy olyan új membránszeparációs eljárás kidolgozását
eredményezi (hideg mikroszűrésen alapuló gyártástechnológia), amely az alapját jelenti új,
innovatív termékek előállításának (1. részfeladat). A hideg mikroszűrés gyártástechnológia
alkalmazásával kiváló minőségű, különböző fogyasztói csoportok táplálkozási igényeinek
megfelelő, innovatív tejalapú funkcionális élelmiszerek alapanyagát, valamint innovatív
–savófehérje natív állapotának megtartásával – fehérje koncentrátumok és izolátumok és belőlük
további vízelvonással előállított portermékeket hoztunk létre. A hideg mikroszűrés technológiai
fejlesztésen belül összesen 22 kísérlet elvégzésével meghatároztuk a mikroszrés során
alkalmazandó optimális üzemelési paramétereket (hőmérséklet, nyomásviszonyok, volumen
redukció, brix érték) az előállított koncentrátumok és permeátumok fizikai-kémiai összetételét,
valamint az üzemi adaptáláshoz szükséges technológiai tulajdonságokat (fluxus, be- és
kitáplálási mennyiség).

2. Innovatív tejtermékek (prototípusok) kutatás-fejlesztése két fő feladatot foglalt magába. Az első
feladat volt a receptúrák elkészítése (2. részfeladat), majd a kifejlesztett receptúrák alapján a
prototípusok kifejlesztése (3. részfeladat). A receptúrák fejlesztésén belül közel 100 külföldi és
magyar szakirodalom valamint jogszabály feldolgozásával összesen 19 új, innovatív receptúra
kidolgozása történt meg. A receptúrák kidolgozásánál többek között figyelembe korosztályából
valamint a speciális élethelyzetből adódó tápanyag vitamin és ásványi anyag igény is. A
kidolgozott receptúrákból különböző ízesítéssel tejitalok-, puding- és probiotikus joghurt
prototípusokat állítottunk elő (3. feladat). A feladaton belül elvégeztük az előállított prototípusok
érzékszervi bírálatát is. 

3. Vizsgálati módszerek kutatás-fejlesztése (4. 5. és 6. részfeladat), amelyek segítségével
nyomon követhetjük az új technológia hatékonyságát, valamint a funkcionális élelmiszerek
értékmérő tulajdonságait. A 4. részfeladaton belül analitikai kémiai (HPLC) eljárást adaptáltunk a
szakirodalom alapján a kazein és a savófehérje mennyiségének pontos megállapítására. Az
eljárás kifejlesztése magába foglalta a fellelhető szakirodalmak összegyűjtését, elemzését és
kiértékelését, a különböző minta előkészítési módszerek, mérési körülmények és programok
optimalizálását, valamint különböző tejipari alapanyagok 7 fő fehérje frakciójának mennyiségi
meghatározását. Az 5. és 6. részfeladaton belül qPCR mérési technológiára alapozva
kifejlesztettük a Lactobacillus acidophilus probiotikus baktérium azonosítását, valamint az
élőcsíra számának gyors és specifikus megállapítását. A munka magába foglalta a szakirodalmi
anyagok összegyűjtését, elemzését és kiértékelését, az eljárás egyes lépéseinek tesztelését, a
végrehajtáshoz legalkalmasabb technikák (baktériumok összegyűjtése, DNS kivonás, propídium-
monoazid kezelés, polimeráz-láncreakció) optimalizálását és a módszer hatékonyságának
(szelektivitás, pontosság) megállapítását is.