Tudománnyal az egészséges élelmiszerért

Nyerstej minősítés, tejvizsgálatok

Nyerstej minősítő vizsgálataink

Nyerstej Minősítő Laboratóriumunk a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1013/2016 számon bejegyzett vizsgálólaboratórium.

A hazai gazdaságokban megtermelt és forgalomba hozott nyers tejek vizsgálatának és minősítésének rendszerét jelenleg is annak kidolgozója és elindítója, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. működteti, a tevékenységre jogszabályban kijelölt Kutató-Élelmiszervizsgáló és Nyerstej Minősítő Laboratóriuma budapesti telephelyű részlege közreműködésével.

Bemutatkozás

Több évtizedes tapasztalat, elkötelezettség, legkorszerűbb technikával felszerelt, akkreditált laboratórium, jól képzett, gyakorlott személyzet a garancia a feladat magas szintű elvégzésére.

A 80-as évek elejétől a tejgazdaság erőteljes fejlődésen ment keresztül, melyhez Intézetünk az átfogó nyerstej -vizsgálat és -minősítés rendszerének kidolgozásával, folyamatos fejlesztésével nagymértékben hozzájárult.

Néhány év előkészítő munka után 1984-ben négy regionális laboratóriummal kezdődött el az árkonzekvens nyerstej-vizsgálat és – minősítés Magyarországon. Az árösztönzés és az egyre szigorodó követelmények hatására gyorsan megindult a tejminőség javulása, a rendszer folyamatos fejlesztése révén pedig 2003-ra megteremtődött a teljes EU konformitás.

A négy laboratóriumot egyetlen, legkorszerűbb technikával felszerelt budapesti laboratórium váltotta fel.

1999-tól rendelkezünk NAT, 2016-tól NAH akkreditációval; laboratóriumunk megfelel az „MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei” nemzetközi szabvány, valamint a tevékenységét minősítő szervezet, a NAH követelményeinek.

Laboratóriumi vizsgálataink

 Összes mikrobaszám
Összes mikrobaszám mértani átlag számítás
Szomatikus sejtszám
Szomatikus sejtszám mértani átlag számítás
Tejidegen antibakteriálisan ható anyagok (gátlóanyagok)
Zsír-, fehérje-, tejcukortartalom
Zsírmentes szárazanyag-tartalom
Fagyáspont
Idegen víztartalom-számítás
pH-érték
Titrálható savasság – Savfok (ºSH)

Kapcsolódó egyéb tevékenységeink

Önellenőrzési kötelezettségnek eleget tevő tejtermelők adatbázisának létrehozása, folyamatos karbantartása;
Mintavételre jogosult személyek nyilvántartása;
Mintavételi flakonok előkészítése mintavételre;
Mintavételek ütemezése;
Tejminták laboratóriumba szállítása;
Vizsgálatok elvégzése;
Vizsgálati jegyzőkönyvek megküldése a megrendelők felé;
Vizsgálati eredmények továbbítása a vonatkozó jogszabályban előírt szervezetek részére.

 

Letöltések

Akkreditálási okirat
Jogszabályi háttér
Követelmények
Letölthető dokumentumok(megrendelők, megbízások formanyomtatványai, vonatkozó rendeletek)

Kapcsolat

MTKI Kft. Kutató-Élelmiszervizsgáló és Nyerstej Minősítő Laboratóriuma
1093 Budapest Bakáts u. 8.

Tardy Emília

Nyerstej minősítő részlegvezető