Tudományos eredmények bemutatása

A kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítása során olyan új tudományos eredményeket is előállítunk, amelyeket érdemesnek tartunk arra, hogy széles körben megismertessük a hazai és nemzetközi szakemberekkel. Ennek érdekében az Intézet kutatói rendszeresen tartanak előadásokat konferenciákon, szakmai rendezvényeken, és publikálnak hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban.

 

KIEMELT PUBLIKÁCIÓINK (2017-2019)

 

HUCKER ATTILA – SZABÓ KATALAIN – SÜLE JUDIT – KERESZTES ZSÓFIA – CSUPOR BARBARA – KOCSIS RÓBERT (2019). The role of the H2020 project: Investigating of non-compliant dairy products based on industrial needs. In: HIANIK, TIBOR (szerk.) International Workshop Advances in Analytical Methods for Monitoring Food Quality and Safety: Program and Abstracts. Pozsony, Szlovákia: Comenius University Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics. 10.

 

KERESZTÉNY TIBOR – LIBISCH BALÁZS – VITÁNYI BEÁTA – KERÉNYI ZOLTÁN – KOCSIS RÓBERT – OLASZ FERENC – PAPP PÉTER (2019). Investigation of lactic acid bacteria isolated from the gastrointestinal tract of wild boars. In: Scientific Program, International Conference and Expo on Microbiology, November 18–19. 2019, Barcelona, Spain.

 

KORCZ EVELIN – KERÉNYI ZOLTÁN – VARGA LÁSZLÓ (2018). Dietary fibers, prebiotics, and exopolysaccharides produced by lactic acid bacteria: potential health benefits with special regard to cholesterol-lowering effects. Food and Function. 9. 3057–3068.

 

KORCZ EVELIN – BIBERNÉ FINTA ÁGNES – HUCKER ATTILA – NAGY JÁNOS – STEINERNÉ SMAJDA ZSUZSANNA – ZRÍNYI ESZTER – KERÉNYI ZOLTÁN (2019). Molekuláris diagnosztika az élelmiszeriparban: Listeria spp. kimutatására alkalmas molekuláris diagnosztikai egységcsomagok (kitek) összehasonlító vizsgálata. Hungalimentaria 2019 -,,Ésszel a kosárba! – Mit mond erről a labor?” 2019-04-24 [Budapest, Magyarország], Megjelenés: Magyarország.

 

SZAFNER GÁBOR – NOVÁK ÁRPÁD – BUKOVICS SOLVEIG (2018). Application of lactose decomposition in dairy practice (Laktóz bontás alkalmazása a tejipari gyakorlatban). International workshop: „From routine to novelty – analysis methods in dairy industry. H2020-MSCA RISE FORMILK 690898 project. Innovative technology for the detection of enzyme activity in milk. Book of Abstracts.” 2018. június 11. Budapest, Magyarország. pp. 20–21.

 

ÖSSZES PUBLIKÁCIÓNK (2017-2019)

 

2019. évi publikációink

 

HUCKER ATTILA – SZABÓ KATALIN – SÜLE JUDIT – KERESZTES ZSÓFIA – CSUPOR BARBARA – KOCSIS RÓBERT (2019). The role of the H2020 project: Investigating of non-compliant dairy products based on industrial needs. In: HIANIK, TIBOR (szerk.) International Workshop Advances in Analytical Methods for Monitoring Food Quality and Safety: Program and Abstracts. Pozsony, Szlovákia: Comenius University Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics. 10.

 

KERESZTÉNY TIBOR – LIBISCH BALÁZS – KERÉNYI ZOLTÁN – KOCSIS RÓBERT – OLASZ FERENC – PAPP PÉTER (2019). A vaddisznó mikrobiota, mint sertések takarmányozásában felhasználható probiotikumok potenciális forrása. In: GYURICZA CSABA – BOROVICS ATTILA: Lendületben az agrárinnováció Gödöllő, Magyarország: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK). 189–198. ISBN 9786155748134.

 

KERESZTÉNY TIBOR – LIBISCH BALÁZS – VITÁNYI BEÁTA – KERÉNYI ZOLTÁN – KOCSIS RÓBERT – OLASZ FERENC – PAPP PÉTER (2019). Investigation of lactic acid bacteria isolated from the gastrointestinal tract of wild boars. In: Scientific Program, International Conference and Expo on Microbiology, November 18–19. 2019, Barcelona, Spain.

 

KORCZ EVELIN – BIBERNÉ FINTA ÁGNES – HUCKER ATTILA – NAGY JÁNOS – STEINERNÉ SMAJDA ZSUZSANNA – ZRÍNYI ESZTER – KERÉNYI ZOLTÁN (2019). Molekuláris diagnosztika az élelmiszeriparban: Listeria spp. kimutatására alkalmas molekuláris diagnosztikai egységcsomagok (kitek) összehasonlító vizsgálata. Hungalimentaria 2019 -,,Ésszel a kosárba! – Mit mond erről a labor?” 2019-04-24 [Budapest, Magyarország], Megjelenés: Magyarország.

 

2018. évi publikációink

 

HUCKER ATTILA (2018). Roles and possibilities of laboratory tests in dairy industry (Laboratóriumi vizsgálatok lehetősége és szerepe a tejiparban). International workshop: „From routine to novelty – analysis methods in dairy industry. H2020-MSCA RISE FORMILK 690898 project. Innovative technology for the detection of enzyme activity in milk. Book of Abstracts.” 2018. június 11. Budapest, Magyarország p. 14.

 

KORCZ EVELIN (2018). Tejsavbaktériumok által termelt exopoliszacharidok koleszterincsökkentő hatásának vizsgálata az egészségmegőrzés szempontjából. In: Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018 Győr, Magyarország: Széchenyi István Egyetem, pp. 181–189.

 

KORCZ EVELIN – KERÉNYI ZOLTÁN – VARGA LÁSZLÓ (2018). Dietary fibers, prebiotics, and exopolysaccharides produced by lactic acid bacteria: potential health benefits with special regard to cholesterol-lowering effects. Food and Function. 9. 3057–3068.

 

KORCZ EVELIN – SÜLE JUDIT – VARGA LÁSZLÓ – KERÉNYI ZOLTÁN (2018). Streptococcus thermophilus exopoliszacharid-termelésének genomszintű jellemzése. In: SZALKA ÉVA (szerk.) XXXVII. Óvári Tudományos Napok, 2018. november 9–10. „Fenntartható agrárium és környezet, az Óvári Akadémia 200 éve – múlt, jelen, jövő.” Mosonmagyaróvár, Magyarország, VEAB Agrártudományi Szakbizottság, Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar. 50–58.

 

NAGY PÉTER – VARGA LÁSZLÓ – FÁBRI ZSÓFIA NÓRA – KOCSIS RÓBERT – REICZIGEL JENŐ – JUHÁSZ JUDIT (2018). Environmental effects on camel milk composition: are we in control of production? In: SGHIRI, A. – KICHOU, F. (szerk.) 5th Conference of the International Society of Camelid Research and Development – “Recent Advances in Camelids Biology, Health and Production” Rabat, Marokkó: Hassan II Institute of Agriculture and Veterinary Medicine. 312–313.

 

SAROK RÉKA (2018). Determination of protein fractions by RP-HPLC (Fehérjefrakciók meghatározása RP-HPLC módszerrel). International workshop: „From routine to novelty – analysis methods in dairy industry. H2020-MSCA RISE FORMILK 690898 project. Innovative technology for the detection of enzyme activity in milk. Book of Abstracts.” 2018. június 11. Budapest, Magyarország pp. 15–16.

 

SZABÓ KATALIN (2018). Overview of test methods suitable for quantitative determination of lactose (Tejcukor mennyiségi meghatározására alkalmas vizsgálati módszerek szakmai áttekintése). International workshop: „From routine to novelty – analysis methods in dairy industry. H2020-MSCA RISE FORMILK 690898 project. Innovative technology for the detection of enzyme activity in milk. Book of Abstracts.” 2018. június 11. Budapest, Magyarország. p. 19.

 

SZAFNER GÁBOR – NOVÁK ÁRPÁD – BUKOVICS SOLVEIG (2018). Application of lactose decomposition in dairy practice (Laktóz bontás alkalmazása a tejipari gyakorlatban). International workshop: „From routine to novelty – analysis methods in dairy industry. H2020-MSCA RISE FORMILK 690898 project. Innovative technology for the detection of enzyme activity in milk. Book of Abstracts.” 2018. június 11. Budapest, Magyarország. pp. 20–21.

 

TÓTH TAMÁS – ABONYI-TÓTH ZSOLT – KOCSIS RÓBERT – PAJOR FERENC – PÓTI PÉTER – TŐZSÉR JÁNOS (2018). Néhány ultrahanggal vizsgált tőgybimbó-paraméter méretváltozása a fejés során különböző laktációs szakaszban [Size changes in some ultrasound examined teat parameters during milking in different lactation stages]. Magyar Állatorvosok Lapja. 140. 663–668.

 

ZAPLETÁL ZOLTÁN (2018). The role of protein breakdown during cheese production (A fehérjebontás szerepe a sajtgyártás során). International workshop: „From routine to novelty – analysis methods in dairy industry. H2020-MSCA RISE FORMILK 690898 project. Innovative technology for the detection of enzyme activity in milk. Book of Abstracts.” 2018. június 11. Budapest, Magyarország. pp. 17–18.

 

2017. évi publikációink

 

HUCKER ATTILA – NAGY JÁNOS – STEINERNÉ SMAJDA ZSUZSANNA – KERÉNYI ZOLTÁN – SÜLE JUDIT – CSÁSZÁR GÁBOR – KOCSIS RÓBERT (2017). Milk microbiology and its importance for milk industry. International workshop: „Novel approaches for detection proteases in milk. Program and Abstracts.” 2017. február 12. Pozsony, Szlovákia. p. 7. ISBN 978-80-8147-078-3.

 

HUCKER ATTILA – NAGY JÁNOS – STEINERNÉ SMAJDA ZSUZSANNA – SÜLE JUDIT – POTURNAYOVA, ALEXANDRA –– SZABÓ KATALIN – HIANIK, TIBOR (2017). Detection of microorganisms in food products by atomic force microscopy. International Workshop. “Recent applications of high-resolution ultrasonic spectroscopy for monitoring of hydrolytic activities in milks”. Poster presentation. 2017. november 24. Dublin, Írország.

 

KERESZTÉNY TIBOR – LIBISCH BALÁZS – WILK TÍMEA – KERÉNYI ZOLTÁN – KOCSIS RÓBERT – OLASZ FERENC – PAPP PÉTER (2017). Comparison of microbiota in different segments of the gastrointestinal tract of a wild boar originated from the Zemplén Mountains in Hungary. Hungarian Molecular Life Sciences 2017. Eger, 31 March 2017. P083.

 

KERESZTÉNY TIBOR – LIBISCH BALÁZS – VITÁNYI BEÁTA – KERÉNYI ZOLTÁN – KOCSIS RÓBERT – OLASZ FERENC – PAPP PÉTER (2017). Survey of Escherichia coli strains with a pathogenic potential in wild boar populations of Hungary and the European Union. Poster presentation at the 5th Central European Forum for Microbiology (MMT). 18–20 October 2017, Keszthely, Hungary. 64. (Supplement 1), pp. 105–192.

 

KERESZTÉNY TIBOR – LIBISCH BALÁZS – VITÁNYI BEÁTA – KERÉNYI ZOLTÁN – KOCSIS RÓBERT – OLASZ FERENC – PAPP PÉTER (2017). Patogenitási potenciállal rendelkező Escherichia coli törzsek előfordulásának vizsgálata Magyarország és az Európai Unió területén élő vaddisznó populációk esetén. Fiatal Kutatói Napok, 2017. december 14–15. Szeged.

 

LIBISCH BALÁZS – KERESZTÉNY TIBOR – WILK TÍMEA – VITÁNYI BEÁTA – KERÉNYI ZOLTÁN – KOCSIS RÓBERT – OLASZ FERENC – PAPP PÉTER (2017). Molecular characterisation of the ileal microbiota of a free living wild boar showing signs of diarrhoeal disease. Poster presentation at the 2nd World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding (WIANF), 18–20 October 2017, Budapest, Hungary.

 

NAGY JÁNOS – STEINERNÉ SMAJDA ZSUZSANNA – POTURNAYOVA, ALEXANDRA – HUCKER ATTILA – SZABÓ KATALIN – HIANIK, TIBOR (2017). Detection of microorganisms in food products by atomic force microscopy. International School. “Electrochemical and acoustic methods in bioanalysis”. Program, Abstracts and Practical Courses. p. 37. 2017. szeptember 24–27. Pozsony, Szlovákia. ISBN 978-80-8147-081-3.

 

NAGY JÁNOS – STEINERNÉ SMAJDA ZSUZSANNA – POTURNAYOVA, ALEXANDRA – HUCKER ATTILA – SZABÓ KATALIN – HIANIK, TIBOR (2017). Detection of microorganisms in food products by atomic force microscopy. International Workshop. “Recent applications of high-resolution ultrasonic spectroscopy for monitoring of hydrolytic activities in milks”. Programme and Abstracts. 12. 2017. november 24. Dublin, Írország.

 

PIOVARCI, IVAN – POTURNAYOVA, ALEXANDRA – NAGY JÁNOS – SAROK RÉKA – HUCKER ATTILA – SZABÓ KATALIN – HIANIK, TIBOR. (2017). Development of acoustic sensor for detection chymotrypsin activity at surfaces. BioSensor 2017 1st European & 10th German BioSensor Symposium. Program and Book of Abstracts. 2017. március 20–23. Potsdam, Németország. p. 218.

 

PIOVARCI, IVAN – POTURNAYOVA, ALEXANDRA – NAGY JÁNOS – SAROK RÉKA – HUCKER ATTILA – SZABÓ KATALIN – KOCSIS RÓBERT – HIANIK, TIBOR (2017). Detection of chymotrypsin activity using QCM method. International workshop: „Novel approaches for detection proteases in milk”. Program and Abstracts. 2017. február 12. Pozsony, Szlovákia. p. 13. ISBN 978-80-8147-078-3.

 

SAROK RÉKA – POTURNAYOVA, ALEXANDRA – SZABÓ KATALIN – HUCKER ATTILA – HIANIK, TIBOR (2017). Determination of aflatoxin M1 in milk and milk products using ELISA. International School. “Electrochemical and acoustic methods in bioanalysis”. Program, Abstracts and Practical Courses. 2017. szeptember 24–27. Pozsony, Szlovákia. p. 36. ISBN 978-80-8147-081-3.

 

SAROK RÉKA – POTURNAYOVA, ALEXANDRA – SZABÓ KATALIN – HUCKER ATTILA – HIANIK, TIBOR (2017). Determination of aflatoxin M1 in milk and milk products using ELISA. International Workshop. “Recent applications of high-resolution ultrasonic spectroscopy for monitoring of hydrolytic activities in milks”. Programme and Abstracts. p. 10. 2017. november 24. Dublin, Írország.

 

SÜLE JUDIT – VARGA LÁSZLÓ (2017). Tejsavbaktériumok és bifidobaktériumok élősejt-számának szelektív meghatározására szolgáló módszerek összehasonlító értékelése és alkalmazása savanyú tejtermékek mikrobiológiai minőségének ellenőrzésére. In: I. Sajtakadémia: Absztrakt füzet. 27. Konferencia helye, ideje: Gyöngyös, Magyarország, 2017.08.23 Gyöngyös: Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus, p. 16.

 

SZABÓ KATALIN – HUCKER ATTILA – SAROK RÉKA – SZAFNER GÁBOR – KOCSIS RÓBERT (2017). Current analytical methods of milk analysis. International workshop: „Novel approaches for detection proteases in milk. Program and Abstracts.” 2017. február 12. Pozsony, Szlovákia. 6. ISBN 978-80-8147-078-3.