Jogszabályi háttér​

A 852/853/854/2004 EK európai parlamenti és tanácsi rendeletek meghatározzák az élelmiszerbiztonság szempontjából legfontosabb termelési – forgalmazási szempontokat a nyers tejre vonatkozóan, a vizsgálandó paraméterek körét, a megfelelőségi határértékeket.

  • Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról, 5. cikk
  • Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról, III. melléklet, IX. szakasz,
  • Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról, 8. cikk és IV. melléklet.

A 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet a nyers tej vizsgálatáról – a 852/853/854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg ; előírja minden tejet termelőnek, vagy a nyers tejet termelő megbízása alapján a felvásárlónak, az önellenőrzési kötelezettséget, miszerint valamennyi állatfaj teje akkor hozható forgalomba, ha azt rendszeresen, havonta legalább két alkalommal, az arra kijelölt akkreditált laboratóriumban megvizsgálták és minősítették.

Az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről – a kistermelőkre vonatkozó szabályozást tartalmazza.

A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény 3-2-1/2004 számú irányelv A nyers tej árkonzekvens minősítésének mintavételi és vizsgálati módszerei 3. kiadás 2013. – irányelv a vizsgálati módszerekre, valamint a vonatkozó rendeletben hivatkozott dokumentum a mintavétel végrehajtásának szabályozására.