Követelmények

A vizsgálandó paramétereket és a megfelelőségi határértékeket az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének IX. szakasza írja elő.

AZ ÖSSZES MIKROBASZÁM (ÖSSZCSÍRASZÁM), AZ ERJEDÉST GÁTLÓ TEJIDEGENANYAG-TARTALOM (GÁTLÓANYAG) ÉS A SZOMATIKUS SEJTSZÁM ALAPJÁN TÖRTÉNIK A NYERSTEJEK MINŐSÍTÉSE, AMI ÁRKONZEKVENCIÁT, NEM MEGFELELŐSÉG ESETÉN HATÓSÁGI INTÉZKEDÉST VON MAGA UTÁN.

NYERS TEHÉNTEJ:
  • Összcsíraszám 30 °C-on (ml-enként) ≤ 100 000*
  • Szomatikus sejtszám (ml-enként) ≤ 400 000**

* Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával.
** Három hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi egy mintával.

  • Olyan mennyiségben tartalmaz gátlóanyagokat, amely a 2377/90/EGK rendelet1 I. és III. mellékletében említett anyagok valamelyikének tekintetében meghaladja az említett rendelet által engedélyezett mennyiséget vagy a gátlóanyagok összevont mennyisége meghaladja valamely engedélyezett legnagyobb mennyiséget.

1. Hatályon kívül helyezve, helyette a 37/2010/EU rendelet mellékletében.

EGYÉB FAJOK EGYEDEIBŐL SZÁRMAZÓ NYERSTEJ:
  • Összcsíraszám 30 °C-on (ml-enként) ≤ 1 500 000*

* Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával.

  • Olyan mennyiségben tartalmaz gátlóanyagokat, amely a 2377/90/EGK rendelet1 I. és III. mellékletében említett anyagok valamelyikének tekintetében meghaladja az említett rendelet által engedélyezett mennyiséget vagy a gátlóanyagok összevont mennyisége meghaladja valamely engedélyezett legnagyobb mennyiséget.

1. Hatályon kívül helyezve, helyette a 37/2010/EU rendelet mellékletében.

TEHÉNTŐL KÜLÖNBÖZŐ FAJOK NYERSTEJÉT HŐKEZELÉST NEM TARTALMAZÓ FOLYAMAT SORÁN NYERSTEJJEL KÉSZÜLT TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ KÍVÁNJÁK FELHASZNÁLNI:
  • Összcsíraszám 30 °C-on (ml-enként) ≤ 500 000*

* Két hónapos időszak mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával.

KISTERMELŐI NYERSTEJEK (52/2010. (IV. 30.) FVM RENDELET A KISTERMELŐI ÉLELMISZER-TERMELÉS, -ELŐÁLLÍTÁS ÉS -ÉRTÉKESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL):

Nyers tehéntej

  • Összcsíraszám 30 °C-on (ml-enként) ≤ 100 000*

Más állatfajtól származó nyerstej

  • Összcsíraszám 30 °C-on (ml-enként) ≤ 1 500 000*

* Két hónapos időszak (havi 2 minta alapján) mértani átlaga.